سلاح

سلاح های شکاری

سلاح های شکار به سلاح هایی گفته می شود که اغلب برای شکار حیوانات استفاده میشود، همچنین برای تهیه غذا و به عنوان تفریح و ورزش هم از آن استفاده میشود و تا حدی از سلاح های دفاعی و یا سلاح هایی که در جنگ از آنها استفاه میشود فاصله گرفته است.

در ایران سه نوع سلاح بصورت قانونی و با جواز حمل به افراد شخصی واگذار میگردد :

۱ – سلاح ساچمه زنی ، مثل = دولول گیج یا کالیبر ۱۲

۲- سلاح گلوله زنی ، مثل =  برنو کالیبر ۷/۹۲

۳- سلاح خفیف ، مثل = کریکو آلمان کالیبر ۲۲

===================================================================================

سلاح های شکار به سلاح هایی گفته می شود که اغلب برای شکار حیوانات استفاده میشود، همچنین برای تهیه غذا و به عنوان تفریح و ورزش هم از آن استفاده میشود و تا حدی از سلاح های دفاعی و یا سلاح هایی که در جنگ از آنها استفاه میشود فاصله گرفته است.از آنجایی که انسان ها سلاح طبیعی در اختیار ندارند برای همین از ابتدا به دنبال ساخت ابزاری بودند تا این ضعف را جبران کنند. [۱]

مدل های مختلف تفنگهای شکاری[ویرایش]

عموماً دو مدل تفنگ شکاری تولید شده است، تفنگ گلوله زنی و تفنگ ساچمه زنی . [۲] تفنگ های گلوله زنی به گلوله هایی گفته می شود که فقط یک گلوله شلیک میکند، این گلوله سربی و دارای روکش برنجی یا مسی است، برای همین دقیق تر و مخرب تر از تفنگ های ساچمه زنی هستند. تفنگ های ساچمه زنی نیازی به هدف گیری خیلی دقیق ندارند و برای زدن اهدافی که در حرکت هستند مناسب تر است

انواع سلاحهای شکاری از لحاظ فشنگ گذاری و مسلح شدن[ویرایش]

کمرشکن[ویرایش]

تفنگهای تک لول و دولولی هستند که برای فشنگ گذاری لازم است آنها را خم کرد

چخماقی[ویرایش]

تفنگ را باز و سپس فشنگ گذاری می کنید و برای مسلح کردن باید چخماق را عقب کشید.

کوسه[ویرایش]

چکش(ها) در داخل جنگ‌افزار جاسازی شده و از بیرون مشاهده نمی‌شود. با بازکردن سلاح، مسلح می شود.

گلنگدنی[ویرایش]

با حرکت کردن گلنگدن یک فشنگ از خزانه خارج می شود و وارد لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.

دستکش[ویرایش]

با کشیدن یک دسته که زیر لوله سلاح جای گرفته، یک فشنگ از خزانه داخل لوله شده و همزمان تفنگ مسلح می شود.

اهرمی[ویرایش]

با کشیدن اهرمی که زیر اسلحه و نزدیک ماشه قرار دارد، یک فشنگ داخل لوله می شود و همزمان تفنگ مسلح می شود.

نیمه خودکار[ویرایش]

با کشیدن یکباره گلنگدن یک فشنگ داخل لوله می شود و همزمان تفنگ مسلح می شود. بعد از هربار شلیک پوکه خالی به بیرون پرتاب شده و یک فشنگ دیگر در لوله قرار می گیرد و همزمان تفنگ مسلح شده و آماده شلیک بعدی می شود. تفاوت آن با تفنگهای خودکار این است که لازم است برای هر شلیک یک بار ماشه را چکاند و سلاح بصورت مسلسل عمل نمی‌کند. اصولاً در شکار، از سلاحهای خودکار استفاده نمی‌شود.

انواع سلاحها از نظر فضای قرار گرفتن فشنگ[ویرایش]

بدون خزانه فشنگ[ویرایش]

فشنگ به صورت مستقیم داخل لوله سلاح قرار داده می شود مانند تفنگهای کمرشکن.

با خزانه فشنگ ثابت[ویرایش]

عمدتاً در تفنگهای گلنگدنی. مخزن فشنگ در زیر گلنگدن قرار دارد و از بالا فشنگ داخل خزانه جای داده میشود

با خزانه فشنگ متحرک[ویرایش]

عمدتاً در تفنگهای گلوله زنی بخصوص نوع خفیف. تعدادی فشنگ در خشاب قرار داده شده و سپس خشاب از زیر تفنگ داخل می شود.

خزانه فشنگ لوله ای[ویرایش]

در برخی از کالیبرهای تفنگهای گلوله زنی مثل خفیف و در تعدادی از تفنگهای ساچمه زنی بخصوص از نوع دستکش و اهرمی. فشنگ گذاری معمولاً از زیر تفنگ به داخل لوله ای که حکم خزانه فشنگ را دارد و در زیر لوله و به موازات آن کار گذاشته شده است، انجام می گیرد.

سلاحهای شکاری از نظر تعداد لوله[ویرایش]

تک لول[ویرایش]

اکثر سلاحهایی که گلوله شلیک میکنند و تعدادی از سلاحهای ساچمه زنی دارای یک لوله هستند.

دولول[ویرایش]

بعضی از سلاحهای گلوله زنی و بسیاری از سلاحهای ساچمه زنی دارای دو لوله هستند. دربعضی از تفنگها یکی از لوله ها گلوله زنی و یکی دیگر ساچمه زنی است.

چندلول[ویرایش]

اغلب سه لول و بعضی اوقات چهار لول هم دیده شده. البته این مورد بیشتر در سلاحهای قدیمی دیده شده است. عمدتاً ترکیبی از گلوله زنی و ساچمه زنی هستند.