کارشناس انواع اسلحه گرم فشنگ خور شکاری

توجه⚫️توجه .توجه : ( ثبت نام ویژه ) تفنگ بادی تند باد اصلاح شده سری جدید صادراتی ساخت صنایع جنگ افزار ایران به نرخ دولتی به نرخ دولتی⚫️به نرخ دولتی – ۵۴۸۵۰۰ تومان اطلاعات بیشتر۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴

توزیع سلاح دولول رویهم دولتی وزات دفاع ( ورزشی) با مجوز حمل سراسر ایران و تحویل به شخص ، هم اکنون آغاز گردیده

مشاوره جهت تهیه و واگذاری انواع سلاح (توجه توجه ===توجه توجه ===: هم اکنون در حال توزیع مهمات (فشنگ) دولتی کالیبر ۱۲ هستیم تعداد واگذاری فشنگ ۱۳۹۸ صد ۱۰۰ تیر می باشد.)

توزیع انواع اسلحه دولتی

نمایندگی توزیع مهمات و فشنگ سهمیه دولتی ساخت وزارت دفاع

فروش انواع سلاح گرم فشنگخور شکاری

خرید انواع اسلحه

اخذ مجوز برای سراسر کشور

۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴ تماس با مدیریت نماینگی سلاح