۱-کارشناس انواع سلاح ومهمات : در این سایت به هیچ عنوان سلاح کارشناسی نمی شود و ممنوع بوده، و متقاضیان عزیزفقط میتوانند حضوری مراجعه فرمایند . ۲_هر گونه خرید و فروش سلاح در فضا های مجازی( اینستاگرام) ممنوع است. دوستان و عزیزان گرامی به جهت محدودیتها در فضای مجازی ، نمیتوانیم در مورد سلاح و مهمات اطلاعاتی در اختیار بگذاریم لذا در مورد توزیع سلاح دولتی هوماک ، ورزشی لطفا با شماره ۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴ یا حضوری به آدرس قم- خ ۱۹دی – خ حائری – مقابل امام زاده مراجعه فرمایند ۳_ مرجع صدور مجوز حمل اسلحه در کشور ایران : سازمان حفاظت اطلاعات ارتش جمهوری اسلامی ایران می باش . ۴_متقاصیان محترم به دلیل امنیتی و محدودیتها جهت مشاروه لطفا با شماره۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴ تماس حاصل فرمایند و یا میتوانند حضوری مراجعه فرمایند . ۵-به دلیل امنیتی و محدودیتها در مورد توزیع سلاح و مهمات دولتی در این سایت نمی توانیم مطلبی به اشتراک بگذاریم لذا متقاضیان گرامی فقط میتوانند حضوری یا بصورت تماس تلفنی اطلاعات یاد شده را دریافت نمایند ۶-اخذ مجوزقانونی حمل در سراسر ایران . ۷-متقاضیان محترم جهت سلاح های دولتی ورزشی فقط حضوری مراجعه فرمایند ، اطلاعاتی در این سایت نمی باشد و ممنوع بوده.

۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴ تماس با مدیریت نماینگی