درباره ما

به دلالیل امنیتی اطاعات در مورد سلاح و مهمات نمیتوانیم به اشتراک بگذاریم لذا متقاضیان محترم فقط میتوانند جهت خرید یا واگذاری یا اخذ مجوز یا مشاوره حضوری یا با شماره ۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴ تماس حاصل فرمایند

موضوع : اسلحه و مهمات و شکار اطاعات فقط حضوری واطلاعاتی در سایت نمیتوانیم اعلام نماییم

اعلام مجموع قوانین اسلحه و مهمات و شکار و نحوه خرید سلاح و مهمات قانونی و اخذ مچوز حمل به صورت حضوری میباشد

رفع دیدگاهای منفی در مورد شکار در ایران

اعلام توزیع مهمات و فشنگ دولتی اطاعات فقط حضوری واطلاعاتی در سایت نمیتوانیم اعلام نماییم

کارشناس اسلحه و مهمات اطاعات فقط حضوری واطلاعاتی در سایت نمیتوانیم اعلام نماییم

کارشناسی انواع سلاح اطاعات فقط حضوری واطلاعاتی در سایت نمیتوانیم اعلام نماییم

کمک به حفظ محیط زیست ایران

تاسیس کانون شکار و دوست داران محیط زیست استان قم