درباره ما

چون به دلالیل امنیتی اطاعات در مورد سلاح و مهمات نمیتوانیم به اشتراک بگذاریم لذا متقاضیان محترم فقط میتوانند حضوری یا با شماره ۰۹۱۲۳۵۱۳۰۱۴ تماس حاصل فرمایند

موضوع : اسلحه و مهمات و شکار اطاعات فقط حضوری

رفع دیدگاهای منفی در مورد شکار در ایران

اعلام توزیع مهمات و فشنگ دولتیاطاعات فقط حضوری

کارشناس اسلحه و مهمات اطاعات فقط حضوری

کارشناسی انواع سلاح اطاعات فقط حضوری

کمک به حفظ محیط زیست ایران

تاسیس کانون شکار و دوست داران محیط زیست استان قم